Bijsluiter Crestor

crestor bestellen

crestor bestellen

Crestor is een cholesterol-syntheseremmer, ook wel bekend als een statine. Crestor bevat als werkzaam bestanddeel rosuvastatine.
Cholesterol is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Onderstaande medicijnen bijsluiter is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele Crestor bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar de Crestor bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Crestor bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Rosuvastatine Tabletten

Werkzame stof

Rosuvastatine
Geneesmiddelgroep

Lipiden-normaliserende middelen (= ‘cholesterol-verlagers’)

Andere namen

Crestor®

Samenstelling

Tabletten: 10 mg, 20 mg of 40 mg rosuvastatine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.
Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 31834//26873
RVG 32327//26874
RVG 106196-9//26872-4
Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 107566//26873
RVG 107567//26872
RVG 107762//26872
RVG 107764//26873

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cholesterolverhoging, (= hyper-cholesterolemie, hyper-lipidemie), zonder bekende oorzaak (= primaire hypercholesterolemie type IIa) en aangeboren hypercholesterolemie (= hetrozygote of homozygote familiaire hypercholesterolemie), als een cholesterol-verlagend dieet en lichaamsbeweging alléén niet afdoende zijn
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.
Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)
Leverfunctie-stoornissen, actieve (inclusief onverklaarbare, aanhoudende verhoging van serumtransaminases of een verhoging van meer dan 3 x de normaalwaarde (= ULN))
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen
Spierziekten (= myopathie)
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten zwangerschap voorkómen met geschikte anticonceptie-middelen.
Neem contact op met uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wordt.
Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
Vertel behalve uw (huis)arts ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn verlaagt het LDL-cholesterol, totaal cholesterol, triglyceriden en ApoB en verhoogt het HDL-cholesterol-gehalte van het bloed.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Buikpijn
Duizeligheid
Hoofdpijn
Misselijkheid
Nierbeschadiging (= nier-toxiciteit)
Spierpijn (= myalgie)
Spierweefsel-degeneratie (= rhabdomyolyse)
Verstopping (= obstipatie = constipatie)
Zwakte, gevoel van
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)
Erytromycine (= Eryc®)
Fibraten, o.a. bezafibraat (= Bezalip®), ciprofibraat (= Hyperlipen®, Modalim®), clofibraat en gemfibrozil (= Lopid®)
Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida), die aluminium- of magnesiumzotuten bevatten
Pil (= orale anticonceptiva)
Vitamine K-antagonisten (o.a. warfarine)
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.
Gebruikelijke dosering(voor volwassenen): 1 x daags 1 tablet van 10 mg.
Bij ernstige cholesterol-verhoging kan de (huis)arts een hogere dosering voorschrijven.
De tablet kan op ieder tijdstip van de dag -met of zonder voedsel- worden ingenomen.
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed (meer) begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.
Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.
Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.
Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.
Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De dosering van dit medicijn wordt door de (huis)arts afgestemd op de ernst van de cholesterolverhoging en kan dus per patiënt verschillen.
Gebruik dit middel daarom nauwkeurig volgens het voorschrift van uw (huis)arts.
Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.
Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar maar wordt NIET vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig
Algemeen
U kunt zo nodig ook uw arts of apotheker om informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de medicijnen bijsluiter Crestor. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.