Bijsluiter Diane 35

Diane 35 acnebestrijding

Diane 35 acnebestrijding

Diane 35 wordt onder andere voorgeschreven bij acne. De werkzame stoffen in Diane 35 zijn ethinylestradiol en cyproteronacetaat. Ethinylestradiol is een oestrogeenhormoon.

Onderstaande geneesmiddelen bijsluiter Diane 35 is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele Diane 35 bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar de geneesmiddelen bijsluiter Diane 35. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Diane-35 bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 
 Zypina®Werkzame stoffen

Cyproteron-acetaat en ethinyl-oestradiol
Geneesmiddelgroep

Acne-middelen (= middelen tegen jeugdpuistjes)

Andere namen

Minerva®
Ehinylestradiol/cyproteronacetaat Tabletten (generiek)
Cyproteronacetaat/ethinylestradiol Tabletten (generiek)
Diane-35®

Samenstelling

Strip met 21 omhulde tabletten: 2 mg cyproteron-acetaat en 35 microgram ethinyl-oestradiol per tablet

Fabrikant/leverancier

Regiomedica GmbH

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Acne , ernstige vormen testosteron-gehalte van het bloed
Anticonceptie-pil (= voorbehoedsmiddel tegen zwangerschap)
Hirsutisme (= overmatige lichaamsbeharing)
Seborroe
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Afsluiting of vernauwing van slagaders (= arteriële occlusie), zoals hartinfarct en CVA (= cerebrovasculair accident) en verschijnselen die daaraan voorafgaan (= prodromale aandoeningen), zoals angina pectoris en TIA (= transient ischemic accident = verbijgaande vernauwing van hersenbloedvaten)
Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige
Cholesterol en/of andere bloedvetten (= lipiden), indien ernstig verhoogd bloedgehalte
Leverfunctieziekten, ernstige; ook indien eerder gehad
Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen
Suikerziekte (= diabetes mellitus = suikerziekte = glucoseziekte), ernstige, waarbij vaatveranderingen zijn opgetreden
Trombo-embolische aandoeningen, zoals arteriële veneuze trombose, al of niet met long-embolie, ook wanneer erfelijke aanleg daarvoor of indien indien eerder last van gehad)
Tumoren (= gezwellen), wanneer de groei afhankelijk is van geslachtshormonen
Vaginale bloedingen, indien onverklaard
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap .
Voorafgaand aan het gebruik van dit medicijn moet zwangerschap eerst worden uitgesloten.
Wanneer tijdens gebruik van dit medicijn de menstruatie uitblijft, moet zwangerschap eerst worden uitsluiten voordat verder mag worden gegaan met de behandeling
Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie en gezichtsvermogen.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie en gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn remt de invloed van mannelijke geslachtshormonen (= anti-androgene werking) op organen en klieren die daar gevoelig voor zijn, zoals de talgklieren en haren van de huid.
Dit medicijn remt het vrijkomen van eicellen (= ovulatie) halverwege de maandcyclus en verandert het slijm in de baarmoederhals (cervix). Hierdoor wordt bevruchting van de eicel, resp. zwangerschap voorkómen (= anti-conceptieve werking)
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedstolsels (= trombose of embolie) in de aders (= venen), zoals diep-veneuze trombose en long-embolie
Bloedstolsels (= trombose of embolie) in de slagaders (= arteriële trombose)
Bloedverlies uit de vagina, onregelmatig (o.a. spotting en doorbraakbloedingen), vooral tijdens de eerste drie maanden van gebruik
Borsten, gevoelig, pijnlijk en/of afscheiding
Misselijkheid
Depressieve stemming
Gewichtsverandering
Hoofdpijn
Huidaandoeningen
Misselijkheid
Seks, zin in (= libido), veranderd
Vaginale afscheiding, veranderde
Vochtophoping (= vochtretentie)
Ziekte van Crohn, verergering
Algemeen
Er bestaat een kans dat één of meer van de vermelde bijwerkingen zich voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn  nogmaals krijgt voorgeschreven.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antibiotica. Deze kunnen de betrouwbaarheid van de anti-conceptieve werking verminderen.
Bloedstolling-remmende middelen die vi ade mond (= oraal) worden ingenomen (= orale anti-coagulantia)
Chloordiazepoxide
Corticosteroïden
Diazepam (= Diazemuls®, Stesolid®, Valium®)
Medicijnen die de activiteit van bepaalde leverenzymen stimuleren (= induceren), zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), griseofulvine, primidon (= Mysoline®)
Deze medicijnen kunnen de betrouwbaarheid van de anti-conceptieve werking verminderen.
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.
De tabletten bij voorkeur iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip -bijvoorbeeld tijdens of na het avondeten- innemen.
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.
Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.
Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.
Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.
Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig
Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de geneesmiddelen bijsluiter Diane-35. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.