Bijsluiter Doxycycline

Doxycycline blaasontsteking behandeling

Doxycycline blaasontsteking behandeling

Doxycycline behoort tot de Tetracycline-antibiotica. Deze werken tegen bacteriële infecties.

Onderstaande geneesmiddelen bijsluiter Doxycycline is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele bijsluiter Doxycycline zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.


– Bewaar de geneesmiddelen bijsluiter Doxycycline. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Doxycycline bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vibramycin®

Werkzame stof

Doxycycline
Geneesmiddelgroep

Antibiotica: tetracyclinen

Andere namen

Doxycycline Tabletten (generiek)
Doxy Disp®(tabletten)
Unidox® (tabletten)
Efracea® (capules 40 mg)

Samenstelling

Injectievloeistof (‘SF’), ampul 5 ml: 20 mg doxycycline-hyclaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Pfizer Nederland BV

Toepassingen (= indicaties) o.a.

infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor doxycycline.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Kinderen jonger dan 8 jaar
Leverfunctiestoornissen, ernstige
Nier- in combinatie met leverfunctiestoornissen, ernstige
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddleen of voor andere tetracyclinen
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

De werkzame stof in dit medicijn kan op grond van de werking tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor moeder en/of vrucht.
Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.
Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over een mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor doxycycline.
Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit antibioticum. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.
Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties (o.a. huiduitslag, jeuk, shockreactie)
Bloedarmoede (hemolytische anemie)
Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)
Bloedwaarden, veranderingen (o.a. leverenzymen, ureum, creatinine, stikstofhoudende verbindingen)
Braken
Diarree
Dubbel zien
Duizeligheid
Hoofdpijn
Leverbeschadiging, soms met alvleesklierontsteking (= pancreatitis)
Licht-overgevoeligheid (= fotosensibiliteit)
Maag-darmstoornissen
Misselijkheid
Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)
Oorsuizen (= tinnitis)
Schimmelinfectie rond anus en geslachtsorganen (candida)
Slokdarm-irritatie, – ontsteking (= oesofagitis) en -zweren (= ulcus oesophagi), bij hoge doseringen
Tandverkleuring, daarom niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding en niet bij kinderen jonger dan 8 jaar
Vitamine B-tekort, na langdurig gebruik
Wazig zien
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .
Bij hoge(re) doseringen is de kans op bijwerkingen groter .
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen: (1) op een bijwerking van dit medicijn, (2) op een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) op overgevoeligheid voor of een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol
Antibiotica met een bacteriedodende (= bactericide) werking
Barbituraten (o.a. fenobarbital)
Bloedstolling-remmende middelen (anticoagulantia), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)
Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)
Fenytoïne (Diphantoïne®, Epunatin®)
Medicijnen die aluminium, bismut, calcium, ijzer, magnesium of zink bevatten.
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Vibramycin®
Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de geneesmiddelen bijsluiter Doxycycline. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.