Bijsluiter Emla zalf

emla zalf

emla zalf

Emla zalf is een zalf voor lokale verdoving van de huid. Emla zalf wordt gebruikt als plaatselijke verdoving bij injecties, vaccinaties en tegen premature ejaculatie (vroegtijdige zaadlozing of snel klaarkomen).

Onderstaande medicijnen bijsluiter is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele emla zalf bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar de emla zalf bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de emla creme bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Prilocaïne/Lidocaïne Crème

Werkzame stoffen

Lidocaïne en prilocaïne
Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Andere namen

Emla® Zalf

Samenstelling

Emla® Zalf: Crème, waterige (= hydrofiele), tube 25 gram: 25 mg lidocaïen en 25 mg prilocaïne per gram

Fabrikant/Leverancier

Emla® zalf: AstraZeneca

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn, aan huid en/of slijmvliezen, plaatselijke verdoving (= lokale anesthesie)

Algemeen
Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.
Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Geslachtsorganen
Kinderen, te vroeg geboren (= prematuren) en kinderen jonger dan 3 jaar
Kinderen die medicijnen krijgen die hemiglobinemie (= hemiglobine in bloed) kunnen veroorzaken (zie bijsluiter of vraag aan arts of apotheker)
Middenoor
Oog, niet in, op of rond het oog gebruiken
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stoffen (lidocaïne en prilocaïne) gaan in geringe mate over in de moedermelk.
Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen
Heel wat medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap en de ontwikkeling van de vrucht. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Medicijnen kunnen ook in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.
Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit middel werkt plaatselijk pijnstillend (= lokaal anaesthetische werking).

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties, zelden
Branderig gevoel van de huid bij de plaats van de pleister.
Jeuk bij de plaats van de pleister.
Rood of bleekheid van de huid bij de plaats van de pleister.
Plaatselijke zwelling door vochtophoping (= oedeem)

Algemeen
Er is een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
De kans op bijwerking is gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloedstollingremmers (= antistollingsmiddelen = anti-trombose-middelen)
Heparine (= Calparine®, Heparine Leo ®, Minihep ®)
Medicijnen die plaatselijk de huiddoorbloeding verminderen (= lokale anaesthetica met vasoconstrictoren)
Pijnstillers, die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID’s, o.a. aspirine en naproxen)
Plasmavervangers (met name dextranen)

Algemeen
Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruiksaanwijzing

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter.
Bij kinderen mag het totale, bedekte huidoppervlak niet groter zijn dan ca. 16 cm2 (= 4 bij 4 cm)

Algemeen
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.
Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!
Het gebruik -medicijnen is meestal alleen zinvol als ze nauwkeurig volgens volgens voorschrift op het etiket of in de bijsluiter worden gebruikt.
Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.
Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.
Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw (huis)arts of apotheker.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zo mogelijk nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.
Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.
Raadpleeg uw arts wanneer dit medicijn na enkele dagen niet het gewenste resultaat oplevert.

Vergoeding

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. Het wordt daarom (wel, ten dele of niet) vergoed volgens de daarvoor regels van de overheid en uw zorgverzekraar.
Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Emla® zalf

Algemeen
U kunt uw apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed. Hou in dat geval de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter emla zalf. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.