Bijsluiter Itraconazol

Itraconazol bestellen schimmelinfectie vagina

Itraconazol bestellen schimmelinfectie vagina

Itraconazol bestrijdt schimmel­ en gistinfecties van huid, nagels, mond (o.a. spruw), inwendige organen, vagina en/of de huid rond de vagina. Het verzwakt de celwand van schimmels en gisten, waardoor deze afsterven.

Onderstaande geneesmiddelen bijsluiter Itraconazol is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele bijsluiter Itraconazol zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar de geneesmiddelen bijsluiter Itraconazol. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Itraconazol bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Itraconazol Trisporal
Geneesmiddelgroepen

Mond- en keel-infectiemiddelen
Schimmel- en gistmiddelen (= anti-mycotica)
Vaginale middelen

Andere namen

Itraconazol (generiek)

Samenstelling

Capsule: 100 mg itraconazol
Concentraat voor infusievloeistof, ampul 25 ml: 10 mg itraconazol per ml
Het concentraat voor infusievloeistof bevat htdroxypropyl-b-cyclodextrine en propyleenglycol.
Drank (‘OS’), 150 ml: 10 mg itraconazol per ml

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV
Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 105793//21024
Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 108111//21024

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met schimmels en gisten, die gevoelig zijn voor itraconazol
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Leveraandoeningen ten gevolge van medicijngebruik (ook wanneer deze eerder zijn doorgemaakt).
Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere azol-verbindingen, o.a ketoconazol (= Nizoral®) en miconazol (= Daktarin®).
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kunnen schadelijke effecten op de vrucht niet worden uitgesloten.
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.
Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn is werkzaam tegen schimmels en gisten die gevoelig zijn voor itraconazol.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties, o.a. huiduitslag, jeuk en zwelling van huid en/of slijmvliezen (= angio-oedeem)
Braken
Buikpijn
Diarree
Duizeligheid
Haarverlies, omkeerbaar
Hoofdpijn
Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)
Lever-enzymwaarden, verhoogd
Maagdarm-klachten
Misselijkheid
Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)
Vochtophoping (= oedeem)
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .
De kans op bijwerkingen wordt groter naarmate de dosering hoger is.
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
– bijwerking
– wisselwerking met een ander medicijn, voedsel of drank
– overgevoeligheid
– allergische reactie .
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antibiotica
Astemizol
Atorvastatine (= Lipitor®)
Calcium-antagonisten, bepaalde (dihydropyridine-type)
Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)
Chemotherapeutica
Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)
Cisapride (= Prepulsid®)
Digoxine (= Lanoxin®)
Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)
Isoniazide
Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida)
Midazolam (= Dormicum®)
Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)
Simvastatine (= Bozara®, Zocor®)
Terfenadine (= Triludan®)
Triazolam (= Halcion®)
Algemeen
Vertel behalve uw eigen arts ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.
De capsules tijdens of vlak ná de maaltijd innemen.
Arts waarschuwen wanneer bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, buikpijn, verminderde eetlust, en vermoeidheid optreden.
De infusie-oplossing wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.
Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).
Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.
Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de schimmel ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de schimmelinfectie niet overgaat of dat u die terugkomt wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.
Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.
Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.
Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Trisporal®
Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Het concentraat voor infusie-vloeistof bevat hydroxypropyl-b-cyclodextrine en propyleenglycol.

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of als overdosering wordt vermoed.
Hou in de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de geneesmiddelen bijsluiter Itraconazol. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst