Bijsluiter Minoxidil

Regaine - haargroei bevorderen

Regaine - haargroei bevorderen

Minoxidil, het actieve ingrediënt in Regaine®, is uitgebreid onderzocht en getest om de effectiviteit bij erfelijke haaruitval aan te tonen. Wetenschappers geloven dat het werkt doordat het de bloedstroom naar de follikel beter begeleid, en daarmee de haargroei bevordert en verlengt.

Onderstaande medicijnen bijsluiter is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele Minoxidil bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar de Minoxidil bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Minoxidil bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Minoxidil. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Regaine® (zelfzorg)

Werkzame stof

Minoxidil
Geneesmiddelgroep

Huidmiddelen, restgroep
Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Andere namen

Minoxidil Lotion

Samenstelling

Lotion, 60 ml: 20 mg minoxidil per ml

Fabrikant/Leverancier

McNeil B.V.

Toepassingen (= indicaties)

Haaruitval bij mannen (= alopecia androgenetica)
Algemeen
Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.
Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Hartaandoeningen
Ogen, beschadigde huid, slijmvliezen
Open vuur (de lotion bevat alcohol en is daarom ontvlambaar)
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen
Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap

Niet van toepassing
Borstvoeding

Niet van toepassing
Algemeen
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.
Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Vanwege de mogelijke bijwerkingen (o.a. duizeligheid, licht gevoel in het hoofd en neiging tot flauwvallen) is een negatief effect op het reactie- en concentratie vermogen mogelijk. U kunt hiervan hinder ondervinden tijdens dagelijkse werkzaamheden, werken met machines, verkeer en sporten.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over een mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit middel heeft een tijdelijke, stimulerende werking op de haargroei. Het effect is na ca. 4 maanden zichtbaar, maar verdwijnt geleidelijk weer bij staken van de behandeling.
Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties
Contact-huidontsteking (= contact-dermatitis)
Droge huid
Duizeligheid
Flauwvallen, neiging tot
Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)
Hoofdpijn
Huidreacties, zoals branderig gevoel, jeuk, vluchtige uitslag (rash),
Huidschilfering
Huiduitslag (urticaria)
Kortademigheid
Licht gevoel in het hoofd
Oogirritatie
Oorontsteking, vooral uitwendige (= otitis externa)
Overmatige beharing (= hypertrichosis), wanneer op andere plaatsen dan de hoofdhuid aangebracht
Rode huid (= erytheem)
Smaakverandering
Tintelingen
Vochtophoping (= oedeem)
Zenuwontsteking (= neuritis)
Zwakte
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen en na insmeren van grote lichaamsoppervlakken/i]. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Andere medicijnen met minoxidil als werkzame stof (= Lonnoten®)
Crèmes en zonnebrandcrèmes voor het hoofd niet combineren met dit middel
Guanethidine
Algemeen
Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
Twee maal per dag 1 ml lotion aanbrengen op de kalende hoofdhuid. Deze moet goed droog zijn.
De behandelde hoofdhuid en haar pas na 4 uur bevochtigen.
Niet meer dan 2 ml per dag gebruiken.
Algemeen
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.
Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.
Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.
Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.
Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.
Wijk beslist niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.
Raadpleeg zo nodig uw arts of apotheker als dit zelfzorgmiddel na de voorgeschreven periode geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.
Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Regaine®
Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Sufheid (sedatie) em hart- en vaataandoeningen zoals vochtophoping (waterretentie), bloeddrukdaling (hypotensie) en toename van het hartritme (tachycardie)
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Minoxidil. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.