Bijsluiter Reductil

afslankmiddel bestellen

afslankmiddel bestellen

Reductil is uit de handel genomen. Een alternatief afslankmiddel bestellen? Klik op het plaatje rechts of de link hierboven. De reductil bijsluiter vindt u nog wel hieronder.

Onderstaande medicijnen bijsluiter is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele Reductil bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar de Reductil bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Reductil bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Reductil®

Samenstelling

Capsules: 10 mg of 15 mg sibutramine-hydrochloride-monohydraat per capsule

Fabrikant/Leverancier

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Overgewicht (= obesitas), in combinatie met een laag calorisch (= hypocalorisch) dieet.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) (hoger dan 145/90 mmHg), indien onvoldoende onder controle
Bijniermergfunctie-afwijking met verhoogde adrenaline-afgifte (= feochromocytoom)
Eetstoornissen, ernstige; ook indien u daar eerder last van heeft gehad
Gelijktijdig gebruik, of gebruik tijdens de twee voorafgaande aan het gebruik van dit middel, van MAO-remmers of andere centraal werkende medicijnen voor de behandeling van psychische stoornissen (o.a. antidepressiva en antipsychotica), van slaapstoornissen (tryptofanen) of voor gewichtsreductie
Nauwe kamerhoek glaucoom
Hart- en vaatziekten, zoals coronair vaatlijden, decompensatio cordis (= hartfalen), hartfrequentie-toename (tachycardie), hartritmestoornissen ( hartaritmieën of aandoeningen van de hersenvaten (o.a. hersenbloeding of tijdelijk verminderde hersendoorbloeding of TIA), ook indien u daar eerder last van heeft gehad
Kinderen en jong volwassenen jonger dan 18 jaar
Leverfunctie-vermindering (= lever-insufficiëntie), ernstige
Misbruik van geneesmiddelen, alcohol en/of drug, ook indien daar eerder sprake van was
Nauwe kamerhoek glaucoom
Nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), ernstige
Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof (= sibutramine-hydrochloride-monohydraat) of voor van de andere bestanddelen van dit middel
Obesitas (= overgewicht) ten gevolge van een lichamelijke (= organische) aandoening
Prostaatvergroting (= prostaat-hypertrofie), goedaardige (= benigne), met urine-ophouding (= urine-retentie)
Psychische aandoeningen
Schildklierfunctie, verhoogde (= hyperthyreoïdie)
Syndroom van Gilles de la Tourette (‘tics’)
Volwassenen ouder dan 65 jaar
Zwangerschap en borstvoeding
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen tijdens het gebruik van dit middel een geschikt voorbehoedmiddel (= anticonceptivum) te gebruiken om zwangerschap te voorkómen.
Vertel uw (huis)arts voorafgaande aan het gebruik van dit middel of u van plan bent zwanger te worden.
Neem contact op met uw (huis)arts als u tijdens het gebruik van dit middel zwanger bent geworden.
Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden  gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed hebben op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Werking

Dit middel remt de eetlust door remming van de heropname van adrenaline en serotonine in bepaalde hersenzenuwen. Hierdoor ontstaat sneller een gevoel van voedselverzadiging (‘volzitten’) wat leidt tot verminderde voedselinname.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)
Droge mond
Duizeligheid
Hartfrequentie, toename (= tachycardie)
Slapeloosheid (= insomnia)
Verstopping (= constipatie = obstipatie)
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende (huis)arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers en SSRI’s), die het serotonine-gehalte in de hersenen verhogen
Antipsychotica
Medicijnen tegen slaapstoornissen
Medicijnen die de hartslag en/of de bloeddruk kunnen verhogen, zoals bepaalde hoest- en verkoudheidmiddelen, anti-allergica (tegen overgevoeligheidsreacties), zoals efedrine en pseudo-efedrine, en bepaalde decongestiva (tegen neusverstopping), zoal xylometazoline (= Otrivin®)
Medicijnen die de activiteit van het lever-enzym CYP3A4 remmen (= inhiberen), zoals claritromycine (= Klacid®), ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®), erythromycine (Eryc®, Erytrocine>®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nizoral®) en troleandomycine
Medicijnen die de activiteit van het lever-enzym CYP3A4 stimuleren (= induceren), zoals carbamazepine (= Carbymal® = Tegretol®), dexamethason, fenobarbital, fenytoïne (Diphantoïne®, Hydantoïne®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)
Medicijnen die het serotonine-gehalte in de hersenen verhogen, zoals bepaalde antidepressiva (SSRI’s, zoals fluoxetine/Prozac® en paroxetine/Seroxat®), bepaalde anti-migraine middelen (o.a. dihydro-ergotamine en sumatripan/Imigran®) en bepaalde opium-achtige pijnstillers (o.a. dextromethorfan/Dampo-Bij-Droge-Hoest®, Darolan Hoestprikkeldempend®, Daromefan®, Rami Dextromethorfan Hoestdrank®, Vicks Vaposiroop®), fentanyl/Durogesic®, pentazocine/Fortral® en pethidine)
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Gebruik

Lees vóór gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzing in de patiëntenbijsluiter van de verpakking.
Gebruikelijke dosering: altijd 1 x maal daags 1 capsule (dus niet meer gebruiken!).
De capsule ’s morgens met voldoende vloeistof heel innemen (de capsule kan met of zonder voedsel worden ingenomen).
Dit middel niet langer dan één jaar gebruiken (tenzij de arts voorschrijft).
Algemeen
Vraag zo nodig uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten

Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in hun verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, neit aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is meestal echter alleen zinvol wanneer ze nauwkeurig volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.
Wanneer u geen of te weinig medicijn (= onderdosering) gebruikt, bestaat de kans dat het niet of onvoldoende werkt. Gebruik daarom in principe niet minder dan is voorgeschreven.
Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom in principe niet meer dan is voorgeschreven.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).
Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in de medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen en bekijken of u misschien een andere dosering of een ander medicijn nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.
Wijk niet af van het voorschrift als de werking tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig tijdens de controle met uw arts. Vraag uw arts ook altijd naar het resultaat en vertel hem/haar of u wél of niet tevreden bent met het middel. De arts kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik dan kunt u die ook voorleggen aan de apotheker.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Indien dit medicijn niet wordt vergoed, kunt u een verzoek daartoe indienen bij uw zorgverzekeraar.
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig
Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Het is van belangrijk dat u zich bij uw poging om af te vallen een realistisch doel voor ogen stelt; dat wil zeggen ca. 10% gewichtsreductie in 2-3 maanden.
Een gewichtsverlies van 5-10% biedt al een aanzienlijke gezondheidswinst!

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Reductil. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.