Bijsluiter Reminyl

Reminyl bestellen

Reminyl bestellen

– Bewaar de Reminyl bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Reminyl bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Reminyl®

Werkzame stof

Galantamine
Geneesmiddelgroep

Dementie-middelen

Andere namen

Geen

Samenstelling

Capsules, met vertraagde afgifte (retard): 8 mg, 16 mg of 24 mg galantamine-hydrobromide per capsule
Startverpakking capsules met vertraagde afgifte (retard): 8 mg + 16 mg
Drank (helder en kleurloos): 4 mg galantamine-hydrobromide per ml drank
Tabletten: 4 mg, 8 mg of 12 mg galantamine-hydrobromide per tablet

Fabrikant/leverancier

Janssen-Cilag BV
Euro Registratie Collectief B.V (parallel import)
RVG 33261//31373
RVG 33262//31374
RVG 34450-2//31372-4
RVG 101230//31373
RVG 101229//31372
RVG 102663-5//31372-4
Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 34690/31372
RVG 109255//31374

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling van de verschijnselen bij matige tot ernstige dementie van het Alzheimer-type
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Leverfunctie-stoornissen, ernstige
Nierfunctie-stoornissen, ernstige
Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).
Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de boreling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .
Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn kan een gunstig effect hebben op dementie van het Alzheimer-type.
Algemeen
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Braken (voornamelijk in de eerste week)
Buikpijn (abdominale pijn)
Diarree
Duizeligheid
Eetlust, verminderde (= anorexie)
Gewichtsverlies
Hoofdpijn
Letsel
Misselijkheid (voornamelijk in de eerste week)
Neusverkoudheid
Slapeloosheid
Slaperigheid (= somnolentie)
Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)
Urineweg-infecties
Vallen
Vermoeidheid
Verwardheid
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, met voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bèta-blokkers
Digoxine (= Lanoxin®)
Erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®, Erytrocine® ES)
Fluoxetine (= Prozac)
Fluvoxamine (= Fevarin®)
Ketoconazol (= Nizoral®)
Kinidine (=
Medicijnen met dezelfde of vergelijkbare werking
Paroxetine (= Seroxat®)
Ritonavir (= Norvir®)
Succinylcholine
Algemeen
Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.
Gebruikelijke dosering voor capsules (heel doorslikken!):
1 x per dag in oplopende dosering:
– week 1 t/m 4: 8 mg per dag
– week 5 t/m 8: 16 mg per dag
– daarna: 24 mg per dag
Gebruikelijke dosering voor tabletten en drank:
– aanvangsdosering (= initiële dosering): gedurende tenminste 4 weken 2 x daags 4 mg, bij voorkeur tijdens de ochtend- en avondmaaltijd.
– onderhoudsdosering: gedurende tenminste 4 weken 2 x daags 8 mg, bij voorkeur tijdens de ochtend- en avondmaaltijd.
Daarna kan de dosering op geleide van de verschijnselen worden verhoogd tot 2 x daags 12 mg.
Capsules heel doorslikken met wat water.
Om de kans op maagklachten te verminderen tabletten en drank tijdens het ontbijt en/of de avondmaaltijd innemen met vocht (water, thee, koffie, sappen, etc.)
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

De tabletten en drank zijn in gesloten verpakking 2 jaar houdbaar.
De drank is na openen van de fles 3 maanden houdbaar.
De drank niet invriezen
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook de bijsluiter in de verpakking).
Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m‚‚r dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of een ander medicijn nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek zo mogelijk uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Reminyl®
Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Reminyl. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.