Bijsluiter Tramacet

Tramacet bestellen (Zaldiar)

Tramacet bestellen (Zaldiar)

– Bewaar de Tramacet bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Tramacet bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Tramacet® (parallel)

Werkzame stoffen

Tramadol en paracetamol

GeneesmiddelgroepSterke pijnstillers (= opioïden)

Andere namen

Zaldiar®SamenstellingTabletten, omhulde: 37,5 mg tramadol-hydrochloride en 325 mg paracetamol
Bruistabletten: 37,5 mg tramadol-hydrochloride en 325 mg paracetamolFabrikant/LeverancierDiverse fabrikanten en leveranciers o.a.
Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 104444//28113
Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 104888//28113
RVG 107777//101592 (Bruis)Toepassingen (= indicaties) o.a.Matige tot ernstige pijn
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.Acute vergiftiging (= intoxicatie) met alcohol, slaapmiddelen (hypnotica), centraal werkende pijnstillers, opioïden of middelen die op psyche werken (psychotrope middelen)
Epilepsie, indien niet goed onder controle
Lever-functie-vermindering (= lever-insufficiëntie), ernstige
MAO-remmers (bepaald type anti-depressiva), tot twee weken na stoppen hiermee
Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (opioïden)
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.ZwangerschapDit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
BorstvoedingTijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.Verkeer, werk en sportDit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. het reactie- en concentratievermogen verminderen en duizeligheid , b] slaperigheid en wazig zien (zelden) veroorzaken. Alcohol vesterkt deze bijwerkingen.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.WerkingDit medicijn heeft zowel een plaatselijke als een centrale, pijnstillende werking (= analgetische).
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.Mogelijke bijwerkingen o.a.Afhankelijkheid, lichamelijke (= gewenning) en psychische (= verslaving); bij langdurig gebruik
Beven
Braken
Buikpijn (abdominale pijn)
Diarree
Droge mond
Duizeligheid (zeer vaak)
Hoofdpijn
Jeuk
Slaap-stoornissen
Slaperigheid (zeer vaak)
Spijsverteringsstoornissen
Stemmingswisselingen (o.a. angst, nervositeit, gelukzalig gevoel)
Verstopping (= obstipatie)
Verwardheid
Winderigheid
Zweten
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.Alcohol
Antidepressiva, zoals MAO-remmers, en tricyclische antidepressiva (TCA’s) en serotonine-heropname-remmers (SSRI’s)
Bupropion (Zyban®)
Carbamazepine (Carbymal®>, Tegretol®)
Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)
Opioïden, andere dan dit middel
Opioïd-antagonisten, zoals buprenorfine (Temgesic®), nalbufine (Nubain®) en pentazocine (Fortral®)
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.GebruikZie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.
De doserig wordt door de (huis)arts per individu afzonderlijk ingesteld op geleide van de pijn.
Aanbevoelen startdosering voor volwassenen: 2 tabletten
Tijdsinterval tussen 2 doeringen: 6 uur
Maximale dosering (volwassenen): 8 tabletten per dag.
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.BewarenIn de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.Correct gebruik van medicijnenIn de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.
Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.
Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnenCombineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnenVoor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.MedicatiebegeleidingGebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.
Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.
Ook bij langdurig gebruik is de kans op verslaving minimaal mits het medicijn volgens voorschrift wordt gebruikt.
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.
Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.VergoedingDit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.Andere informatiebronnenLees de bijsluiter zorgvuldig
Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.BijzonderhedenGeenMogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)Bleekheid, pupil-vernauwing (miosis), verminderde eetlust (anorexie), buikpijn, braken (emesis), ademhalingsproblemen (ademhalingsdepressie), geestelijke verdoving (= stupor), bewusteloosheid (= coma), spierschokken (convulsies), verlaagde lichaamstemperatuur (= hypothermie), nierfalen, leverbeschadiging, verlaagde hartfrequentie (= bradycardie), hartritem-stoornissen (artimieën), bloeddrukdaling (= hypotensie) en cardiovasculaire shock
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Tramacet. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.