Bijsluiter Viagra

Viagra bestellen

Viagra bestellen

– Bewaar de Viagra bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Viagra bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Viagra® (EU)

Werkzame stof

Sildenafil
Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen

Andere namen

Vizarsin®
Enafilzil®
Fildlata®
Silderec®
Sildrem®
Silfeldrem®
Vilgendra®

Samenstelling

Tabletten: 25 mg, 50 mg en 100 mg sildenafil

Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV

Toepassingen (= indicaties)

Erectiestoornissen (= erectyle dysfunctie)
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Andere behandeling van de erectiestoornis.
Beroerte, kort daarna
Bloeddrukverlaging (= hypotensie), indien lager dan 90/50 mm Hg
Hartinfarct (= myocardinfarct), kort daarna
Leverfunctie-stoornissen, ernstige
Oogafwijkingen, bepaalde erfelijke (o.a. retinitis pigmentosa)
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor andere nitraten

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel is niet bestemd voor vrouwen.

Borstvoeding

Dit middel is niet bestemd voor vrouwen.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn verwijdt tijdens seksuele stimulatie de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Deze vullen zich dan met bloed waardoor de penis stijf wordt (= erectie).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)
Blozen
Duizeligheid
Gezichtsvermogen, stoornissen (o.a. wazig zien, gekleurde waas voor de ogen, verhoogde lichtgevoeligheid)
Hoofdpijn
Neus, verstopte
Priapismus (= aanhoudende erectie)
Spierpijn (bij hoge doses)
Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Geneesmiddelen die het enzym CYP3A4 remmen (o.a. ketoconazol = Nizoral®, erytromycine = Eryc®, Erythrocine®, cimetidine = Tagamet®)
Grapefruitsap
HIV-protease-remmers
Nitraten, zoals o.a. nitroglycerine = Estaro®, Glytrin®, Nitrolingual), isosorbide-5-mononitraat (= Monocedocard®, Promocard®), isosorbidedinitraat (= Isordil®, Prodicard®)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking
Gezonde mannen: 1 tablet van 50 mg ca. 1 uur voorafgaande aan de seksuele activiteit.
De dosis zo nodig aanpassen (25-100 mg sildenafil) tot maximaal 100 mg sildenafil.
Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken.
Ouderen met lever- en/of ernstige nierfunctie-stoornissen: 1 tablet van 25 mg ca. 1 uur voorafgaande aan de seksuele activiteit. De dosis zo nodig aanpassen tot maximaal 100 mg sildenafil.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens voorschrift van uw (huis)arts en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Lees de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Algemeen
Lees de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit middel.

Vergoeding

Dit middel wordt niet vergoed.
Algemeen
Medicijnen op doktersrecept worden niet altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Er zijn ook receptmedicijnen die slechts gedeeltelijk worden vergoed.
Vraag uw apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Viagra®

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand asl u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Viagra. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.