Bijsluiter Zomig

Zomig pijnstillers bestellen

Zomig pijnstillers bestellen

Zomig is beschikbaar in de vorm van tabletten en elke tablet bevat 2,5 mg van het werkzame bestanddeel zolmitriptan.
De werking van Zomig is tweeledig. Allereerst zorgt het dat de bloedvaten die tijdens een migraineaanval verwijd zijn en zo een pijnprikkel veroorzaken, weer hun normale doorsnee krijgen.
Daarnaast is er een centrale werking, waardoor de geleiding van de pijnprikkel in de hersenen wordt afgeremd. Voor Zomig is een tweede dosering voor zowel aanhoudende als terugkerende hoofdpijn effectief.

Onderstaande medicijnen bijsluiter Zomig is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.

Lees de hele Zomig bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar de medicijnen bijsluiter Zomig. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Zomig bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zomig®

Werkzame stof

Zolmitriptan
Geneesmiddelgroep

Middelen bij migraine-aanval: triptanen

Andere namen

Zolmitriptan Tabletten (generiek)

Samenstelling

Smelttablet (‘ZIP’): 2,5 of 5 mg zolmitriptan
De smelttablet bevat tevens 2,8 mg fenylalanine als zoetstof.
Tablet, omhuld: 2,5 of 5 mg zolmitriptan
Neusspray, oplossing 2,5 mg of 5 mg/dosis

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 28186//24057
RVG 107128//31919
RVG 107119//31917
RVG 107632//31919
Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 24079//31917
RVG 26255//31919
RVG 100614//31917
RVG 105351//31917
EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 24993//31917
RVG 28701//31919
Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 104336//31917
Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 106623//31917
RVG 106627//31919

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine , acute behandeling van migraine-aanvallen met en zonder aura

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Angina pectoris, ook indien eerder doorgemaakt
Bloeddrukverhoging (= hypertensie), indien ongecontroleerd
Ergotamine, niet gelijktijdig gebruiken
Hart, slechte doorbloeding (= ischemische hartaandoeningen), ook indien eerder doorgemaakt
Hartinfarct (= myocardinfarct), ook indien eerder doorgemaakt
Hersenbloeding of -bloedvatvernauwing (CVA en TIA), ook indien eerder doorgemaakt
Kinderen (tenzij de arts anders voorschrijft)
Leverfunctiestoornissen, ernstige
Nierfunctiestoornissen, ernstige
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen
Ouderen (tenzij de arts anders voorschrijft)
Prinzmetal-angina pectoris (= coronaire vaatspasmen), ook indien eerder doorgemaakt
Propranolol (= Inderal®)
Vaataandoeningen in lichaam (= perifeer), hart (= coronair) of hersenen (= cerebraal), ook indien eerder doorgemaakt

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.
Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven /i] of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .
Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke o.a. bijwerkingen duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn heeft een gunstig effect op bloedvaten die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine.
De werking begint na ca. 1 uur en is na ca. 4 uur maximaal.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Algemeen gevoel van zwakte
Bloeddrukverhoging (= hypertensie), lichte
Droge mond
Druk of beklemmend gevoel, o.a. in keel, nek en borst
Duizeligheid
Gevoelsafname van de tastzin (paresthesie, dysesthesie)
Hartfrequentie, toename (= tachycardie)
Kloppingen (= palpitaties)
Misselijkheid
Slaperigheid
Spierpijn
Spierzwakte
Tintelend gevoel
Warm gevoel
Zwaar gevoel in de ledematen

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welke middelen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-remmers)
Ergotamine (o.a. Cafergot®, Ercycof®, Ergocofcyclizine, Ergocoffeïne
Geneesmiddelen met dezelfde werking als dit medicijn, zoals almotriptan (= Almogran), sumatriptan (= Imigran®), eletriptan (= Relpax®), naratriptan (= Naramig®), rizatriptan (= Maxalt ®).
Moclobemide (= Aurorix®)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Bij de eerste voortekenen van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval volgens voorschrift van de arts of de gebruiksaanwijzing in de verpakking gebruiken.
De tablet -met of zonder voedsel- heel innemen met water.
De smelttablet (‘ZIP’) hoeft niet met water te worden ingenomen.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Wijk dus ook niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.
Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.
Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.
Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig
Algemeen
U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

De smelttablet (‘ZIP’) bevat tevens 2,8 mg fenylalanine als zoetstof.

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Sufheid (= sedatie)
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de medicijnen bijsluiter Zomig. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst