Bijsluiter Levitra

Levitra bestellen

Levitra bestellen

– Bewaar de Levitra bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
– Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
– Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
– Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de Levitra bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vardenafil Tabletten

Werkzame stof

Vardenafil
Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen

Andere namen

Levitra®

Samenstelling

Levitra® tabletten, omhulde: 5 mg, 10 mg of 20 mg vardenafil-hydrochloride-trihydraat

Fabrikant/Leverancier

Levitra®: Bayer BV

Toepassingen (= indicaties)

Erectiestoornis (= erectiele disfunctie)
Dit is wanneer een man aanhoudend geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden om naar tevredenheid geslachtsgemeenschap te hebben.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Beroerte
Lage bloeddruk (= hypotensie), indien niet goed onder controle
Hart-aanval
Hartziekten, ernstige
Kinderen tot 18 jaar
Leverziekten, ernstige
Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)
Nier-dialyse
Oogziekte, degeneratieve (zoals retinitis pigmentosa)
Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof in dit middel of voor een van de andere bestanddelen (mogelijke overgevoeligheidsverschijnselen zijn: huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht en/of lippen, kortademigheid)
Vrouwen
Voorzichtigheid geboden bij (bespreek dit ook met uw arts!)

Andere methoden of middelen voor de behandeling van erectiestoornis
Bloedingsstoornissen (o.a. hemofilie)
Hartproblemen (omdat seksuele activiteit een extra hartinspanning vraagt)
Maag-darm-zweren (ulcus pepticum)
Misvorming van de penis
Sikkelcelanemie (= afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom (= beenmergkanker), leukemie (= bloedcelkanker) of andere aandoeningen die aanhoudende erecties (= priapisme) kunnen veroorzaken
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen. Het middel lijkt geen effect te hebben op de vruchtbaarheid.
Borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en het gezichtsvermogen beïnvloeden.
Als u daar last van heeft, rij dan niet en hanteer geen gereedschappen of machines.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn ontspant na seksuele stimulatie de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Hierdoor stroomt meer bloed in de penis, waardoor een betere erectie ontstaat.
De werking houdt na inname van een tablet ca. 4-5 uur aan.
Na gebruik van een zware en/of vette maaltijd kan de werking zijn vertraagd.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) of -verlaging (= hypotensie)
Blozen in het gezicht
Duizeligheid
Erectie-stoornissen. o.a. spontane en/of pijnlijke erecties
Flauwvallen
Gezichtsvermogen, verstoord
Hoofdpijn
Lichtovergevoeligheid van de ogen voor zonlicht (= fotosensibiliteit)
Misselijkheid
Neusverstopping of loopneus
Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht en/of lippen, kortademigheid
Spierspanning, verhoogde pijn
Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal ‘bekende’ bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol kan de erectie-stoornis verergeren
Alfa-(receptor-)blokkers, zoals Cardura®, doxazocine tabletten, Ebrantil®, Minipress® enazosine tabletten
Andere medicijnen (vraag uw arts of apotheker welke middelen wél en welke níet mogen worden gecombineerd met dit middel)
Grapefruit-sap (= pompelmoes-sap)
Erytromycine (= Erytrocine, Eryc)
HIV-medicijnen zoals indinavir en ritonavir
Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie gebruiksaanwijzing in de patiëntenbijsluiter van de verpakking.
Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.
Gebruikelijke dosering: 1 tablet van 5 mg of 10 mg 25-60 minuten vóór de seksuele activiteit. De werking houdt ca. 4-5 uur aan.
Zo nodig kan uw arts de dosis verhogen tot 10 mg of 20 mg.
Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken. Dagelijks gebruik wordt sterk afgeraden.
Bij ouderen hoeft de dosering niet te worden aangepast.
Bij ouderen met nier- en leverfunctie-stoornissen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit.
Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Na gebruik van een zware en/of vette maaltijd kan de werking zijn vertraagd.
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt niet of verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
Algemeen
Lees de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.
Wanneer u pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksuele activiteit geen nitraten gebruiken, maar onmiddellijk medische hulp vragen.
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.
Algemeen
Lees de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit middel.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Zie bijsluiter van Levitra®
Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Dit middel bevat lactose en mag daarom niet worden gebruikt door mannen met galactose-intolerantie, Lapp lactose-tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.
Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de bijsluiter Levitra. Deze tekst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit enige onjuistheid in deze tekst.